tu sa nachádzate: SPRAVODAJSTVO   -   GALÉRIA

Fotogaléria obce Višňové

Farnosť


Škola


Obec


Fotogaléria školy

Škola vo Višňovom
Ročníky školy vo Višňovom
   
Späť.     

Fotogaléria farnosti

   
Späť.      

Fotogaléria obce

Deň matiek 2015
Stavanie mája 2015
Kladenie vencov (70. výročie)
Jarné tradície
Fašiangy 2015
Novoročný koncert Lucie Bílej
Maškarný ples detí
Stretnutie seniorov.
Rozsvecovanie stromčeka 2014
Koncert skupiny Fragile 2014.
Mikuláš ZŠ s MŠ Višňové
Úcta k starším 2014
Šarkaniáda 2014
Otvorenie CAV
Deň obce 2014
Uvítanie detí 1. polrok 2014
Extrémy počasia
Turnaj o "POHÁR STAROSTKY" 2014
Medzinárodný deň detí 2014
Deň matiek 2014
Stavanie mája 2014
Chodník pošta
Parkovisko pošta
Materska Skola
Uvítanie detí do života 2. polrok 2013
Fašiangy 2014
Novoročný koncert 2014 Višňové
Spievankovo 2013
Nohejbalový turnaj 2013
Rozsvecovanie vianočného stromčeka 2013
Úcta k starším 2013
Šarkaniáda 2013
620. výročie obce Višňové
Uvítanie detí do života 1. polrok 2013
Letecký pohľad na Višňové 2013
Višňové v obrazoch
Den matiek 2013
Stavanie Mája 2013
Uvítanie detí do života 2. polrok 2012
Uvítanie detí do života 2. polrok 2012
Fašiangy 2013
Novoročný koncert vo Višňovom
Turisti vo Višňovom
Spievankovo 2012
Rozsvecovanie vianočného stromčeka 2012
XII. ročník Nohejbalového turnaja vo Višňovom  o „Putovný pohár obce“
Šarkaniáda 2012
Najsilnejší Višňovec 2012
Deň obce - kultúrne vystúpenia
Uvítanie detí do života 1. polrok 2012
Turnaj „putovný pohár starostky obce“ 2012
 
Medzinárodný deň detí 2012
Nohejbal_turnaj2012
Krásy Višňového
 
Uvítanie detí do života 2. polrok 2011
Obec Višňové - ako to bolo
Fašiangy 2012
 
La Gioia vo Višňovom
Výstup na Minčol 31.12.2011
Rozsvecovanie vianočných stromčekov 2011.
 
Mikuláš 2011
Deň úcty k starším rok 2011.
Nohejbalový turnaj vo Višňovom o „Putovný pohár obce“
 
Späť.