tu sa nachádzate:     OBEC   -   OSVETLENIE

Verejné osvetlenie v obci Višňové

      Použitá technológia nového osvetlenia vyžaduje minimálnu údržbu pri oveľa vyššej efektivite a s ňou spojenej svietivosti. Na interaktívnej mape sú dostupné informácie o každom osvetľovacom telese s popisom a možnosťou nahlasovania porúch. Po identifikácii konkrétneho zdroja na mape sa po kliknutí na jeho symbol zobrazí tabuľka s popisom. Pri nahlasovaní poruchy treba uviesť zariadenie na ktorom je porucha, druh poruchy a v prípade potreby aj ďalší popis. Potvrdením tlačidlom „Nahlásiť“ odošlete email s informáciu na obecný úrad.

     Osvetľovacie body budú postupne dopĺňané.