tu sa nachádzate:     OBEC   -   PROJEKTY

Projekty

Podané Prebiehajúce Realizované Nepodporené

Podané

 • žiadosť o pridelenie hasičskej techniky
 • rekonštrukcie kotolne v budove ZŠ s MŠ Višňové 446
 • žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu vykurovacích telies a rozvodov v budove ZŠ s MŠ Višňové 446
späť na projekty        

Prebiehajúce


späť na projekty        

Realizované

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011

 • Základná škola a MŠ Višňové - stavebné úpravy MŠ

 • Oprava káblovej televízie vo Višňovom, zavedenie internetu a digitálnej televízie
 • Podpora zamestnanosti a realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie    
  aktualizované 26.6.2012

 • Poskytnutie potravinovej pomoci
 • Bezpečná obec Višňové
 • Separovaný zber
 • Zriadenie chráneného pracoviska
 • Postupné vysporiadanie a rozšírenie obecných ciest
 • Dokončenie a zariadenie telocvične bolo finančne náročné. OZ sa rozhodlo použiť na podlahu kvalitný povrch. Telocvičňa bola vybavená ochrannými sieťami a športovým náradím na basketbal, hádzanú, šplh, ribstolmi, volejbalovými a tenisovými tyčami, gymnastickým vybavením.
 • Spojovacia pergola bola vybudovaná na prepojenie budovy základnej školy s telocvičňou.

späť na projekty        

Nepodporené

späť na projekty