tu sa nachádzate:     OBYVATEĽ   -   TELOCVIČŇA

Telocvičňa vo Višňovom

     V pracovných dňoch od 8:00h do 16:00h v školskom roku je vyhradená pre Základnú školu s materskou školou a podporu športu pre školákov a športové krúžky. Zostávajúci čas je telocvičňa k dispozícií skupinám aj jednotlivcom pre ich športové vyžitie.
  
Panoramatický pohľad do telocvične.

Nahlasovanie športových aktivít je možné osobne na obecnom úrade,alebo v telocvični, prípadne mailom, alebo telefonicky na číslach:
          P. Kučera:    0903 564035
          J. Vojtyla:     0944 409671

Cena za hodinu prenájmu telocvične je stanovená nasledovne:
 1. pri predplatnom 10€ (minimálna doba predplatného je jeden mesiac, platba  musí byť zrealizovaná do piateho dňa v mesiaci).
 2. jednorázová platba   15€ (mesiace jan. ,feb. , mar. ,apr. ,máj. ,jún. , sep. ,okt. ,nov. ,dec. ) .
                                         10€
(mesiace júl ,aug. ) .