tu sa nachádzate:     SAMOSPRÁVA   -   PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikačné údaje verejného obstaráveteľa.
 
Verejný obstaráveteľ: Obec Višňové
  Obec Višňové je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresa: Obec Višňové
Višňové  556
013 23 Višňové
Štatutárny zástupca: JUDr. Marcela Halaganová, starostka obce
IČO: 00648078
DIČ: 2020638961
Číslo účtu: 19323432/0200
Telefón / fax: 00421/41/5972381
mail: urad@visnove.sk
marcela.halaganova@visnove.skZákazky s nízkou hodnotou (hodnota nad 1 000 €)
Rok 2014 I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok
       
Rok 2013 I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok
Rok 2012 I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok