tu sa nachádzate:  SAMOSPRÁVA   -   KOMISIE 2014-2018

Rok
2014 - 2018

Rok
2010 - 2014

 

Komisia finančná a správy obecného majetku

     

     predseda:

Mgr. Zuzana Bolibruchová

 
     

     tajomník:

Ing. Mária Hubertová

     člen:

Monika Bitušiaková

 
   

Činnosť komisie...

Komisia stavebná a životného prostredia

     

     predseda:

Ing. Peter Buffa

 
     

     tajomník:

Karol Kosa

 

     členovia:

Ing. Marcela Šemľová

 
 

Ing. Jozef Povrazník

 
 

Ing. Dezider Szabó

 
 

Ing. arch. Dušan Maňák

 
 

Ing. Peter Miho

 
   

Činnosť komisie...

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kulrúry a športu

sekcia vzdelávania:    

     predseda :

Mgr. Zuzana Bolibruchová

 
     

     tajomník:

Mgr. Mária Huzlíková

 

     člen:

Mgr. Miriama Lamžová

 
   

Činnosť komisie...

     
sekcia kultúry:    

     predseda :

Ing. Jozef Povrazník

 
     

     tajomník:

Dana Koričárová

 

     členovia:

Lívia Chovancová

 

    

Katarína Kubová

 
   

Činnosť komisie...

sekcia športu:    

     predseda :

Ľubomír Fürberger

 

     tajomník:

Juraj Majtán

 

     člen:

Ján Kudelka

 
   

Činnosť komisie...

Sociálna komisia

     

     predseda:

Mgr. Ivana Zimenová

 
     

     tajomník:

MUDr. Daniel Lúčaník

 

     členovia:

Mgr. Jana Tokárová

 

    

Dana Dorociaková

 

    

Agáta Trstenská

 
   

Činnosť komisie...

Komisia verejného poriadku

     

     predseda:

Ing. Rastislav Kuba

 
     

     tajomník:

Radoslav Kubica

 

     člen:

-

 
   

Činnosť komisie...

Komisia verejného záujmu

     

     predseda:

Ľubomír Fürberger

 
     

     tajomník:

Mgr. Zuzana Bolibruchová

 

     člen:

Ing. Rastislav Kuba

 
   

Činnosť komisie...