tu sa nachádzate:     SPRAVODAJSTVO   -   AKTUALITY- rok 2018
 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

 

  Jarné tradície

 


     Aj keď tomu počasie nenasvedčovalo 17.3.2018 sme v našej obci vítali jar. Jarné tradície sa aj tento rok niesli v znamení prichádzajúcich veľkonočných sviatkov, ľudskej šikovnosti a veselých farieb. Krásne veľkonočné dekorácie, tvorivé dielne, občerstvenie, detský kultúrny program to všetko bolo pripravené na sobotné popoludnie. Mali sme možnosť vidieť a oceniť tvorivosť detí a žiakov ZŠ s MŠ Višňové, ktorí sa zapojili do súťaže o najoriginálnejší veľkonočný veniec.Ceny venovala vzdelávacia a kultúrna komisia a p. Husárik.
    Za prípravu tohto kultúrneho podujatia ďakujeme obci Višňové, vzdelávacej a kultúrnej komisii pri OZ Višňové, p.učiteľkám z MŠ a pani vychovávateľkám z ŠKD za tvorivé dielne a všetkým zúčastneným.Jarné tradície

   Novoročný koncert Kandráčovcov     
Novoročný koncert
    „Čo dá Pán Boh, to stane sa, vezme čo si chce vziať...“ Nám nebolo vzaté, ale bohato dožičené. Počas tohtoročného novoročného koncertu v kostole sv. Mikuláša vo Višňovom predviedli Pánom Bohom nadelený talent Kandráčovci. Hudba a spev vo svätostánku s fantastickou akustikou nadchlo viac ako 600 priaznivcov. Zimomriavky, pohladenie duše, Božská prítomnosť a pocit, že ešte stále môže „včielka sadať na jablonku, na voňavý kvet...“. Za krásny zážitok je namieste poďakovať vedeniu obce Višňové, p. dekanovi Baginovi, Rade rodičov pri ZŠ s MŠ Višňové a dobrovoľníkom.