Obsah

Realizované projekty

Rok 2018

 

Správy

.

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EÚ - kompostéry.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a projektu Podpora predchádzania vzniku BRKO v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Obec Višňové zavádza nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi pre domácnosti, ktoré prejavia záujem. Ten bude spočívať v svojpomocnom zhodnocovaní tohto odpadu formou domáceho kompostovania. celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA

Jednou z tohtoročných nosných prác bola aj rekonštrukcia obecného cintorína. Zrenovovali sme ozvučenie, chodníky, vybudovali sociálne zariadenie za DOMOM NÁDEJE, spevnili plochy pod kontajnermi, vybudovali nové studničky. Návštevníci cintorína tak môžu v dôstojnejších podmienkach umiestniť vence, kvety, zapáliť sviečky a pomodliť sa za zosnulých.
V blízkom období je naplánovaná i výmena osvetlenia.
Vedenie obce sa chce touto cestou poďakovať členkám JDS za údržbu zelene v areáli cintorína. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

V rekonštrukcii interiéru kultúrneho domu sa usilovne pokračuje i tento rok. V réžii obce sme s našimi pracovníkmi renovovali schodisko v kinosále. Tešíme sa aj z nového osvetlenia v estrádnej sále, o ktoré sa pričinili p. Oskar Paur a p. Gabriel Gáloš. Touto cestou im chcem poďakovať. (starostka obce M. Halaganová)
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Zapojením sa do projektu EÚ a následným rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok bol našej obci schválený nenávratný finančný prostriedok vo výške 389 480,08 EUR na výstavbu materskej školy v rámci projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy a rozšírenie inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové“.
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu