Obsah

Realizované projekty

Rok 2018


Obsah sa pripravuje ...

Správy

#

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

V rekonštrukcii interiéru kultúrneho domu sa usilovne pokračuje i tento rok. V réžii obce sme s našimi pracovníkmi renovovali schodisko v kinosále. Tešíme sa aj z nového osvetlenia v estrádnej sále, o ktoré sa pričinili p. Oskar Paur a p. Gabriel Gáloš. Touto cestou im chcem poďakovať. (starostka obce M. Halaganová)
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
#

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Zapojením sa do projektu EÚ a následným rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok bol našej obci schválený nenávratný finančný prostriedok vo výške 389 480,08 EUR na výstavbu materskej školy v rámci projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy a rozšírenie inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové“. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správca Webu