Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Stavebná činnosť

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením DOC Stiahnuté: 75x | 28.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 102x | 28.04.2018

Kolaudačná zápisnica PDF Stiahnuté: 94x | 28.04.2018

Kolaudačná zápisnica DOC Stiahnuté: 80x | 28.04.2018

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla PDF Stiahnuté: 85x | 28.04.2018

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla DOC Stiahnuté: 74x | 28.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 75x | 28.04.2018

Žiadosť o rozkopové povolenie PDF Stiahnuté: 91x | 28.04.2018

Žiadosť o rozkopové povolenie DOC Stiahnuté: 81x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby / studne PDF Stiahnuté: 94x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby / studne DOC Stiahnuté: 72x | 28.04.2018

Vyjadrenie UPC Stiahnuté: 236x | 28.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 88x | 28.04.2018

Iné tlačivá

Žiadosť na udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 82x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia PDF Stiahnuté: 85x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia DOC Stiahnuté: 74x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania PDF Stiahnuté: 90x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania DOC Stiahnuté: 79x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 76x | 17.10.2018

Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci Stiahnuté: 6x | 01.07.2019

Stránka