Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Stavebná činnosť

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením DOC Stiahnuté: 98x | 28.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 146x | 28.04.2018

Kolaudačná zápisnica PDF Stiahnuté: 128x | 28.04.2018

Kolaudačná zápisnica DOC Stiahnuté: 102x | 28.04.2018

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla PDF Stiahnuté: 115x | 28.04.2018

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla DOC Stiahnuté: 101x | 28.04.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 97x | 28.04.2018

Žiadosť o rozkopové povolenie PDF Stiahnuté: 118x | 28.04.2018

Žiadosť o rozkopové povolenie DOC Stiahnuté: 101x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby / studne PDF Stiahnuté: 117x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby / studne DOC Stiahnuté: 88x | 28.04.2018

Vyjadrenie UPC Stiahnuté: 290x | 28.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 121x | 28.04.2018

Iné tlačivá

Žiadosť na udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 104x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia PDF Stiahnuté: 106x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia DOC Stiahnuté: 97x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania PDF Stiahnuté: 126x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania DOC Stiahnuté: 99x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 105x | 17.10.2018

Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci Stiahnuté: 37x | 01.07.2019

Stránka