Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2019

Mandátna zmluva

2019/11

7 200,00 EUR sedemtisícdvesto

STAVMOX, s r. o

Obec Višňové

08.03.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/10

7,00 EUR sedem

Jozef Baláž

Obec Višňové

08.03.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/09

14,00 EUR štrnásť

Lubomír Miklo

Obec Višňové

05.03.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/08

14,00 EUR štrnásť

Kubica Klement

Obec Višňové

20.02.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/07

14,00 EUR štrnásť

Anna Sventeková

Obec Višňové

14.02.2019

zmluva č. 1/2019

2018/06

1 000,00 EUR tisíc

Obec Višňové

kulturistický oddiel HERKULES

14.02.2019

dodatok č. 2 k zmluva 2016/011

2019/05

nula

Obec Višňové

Natur-Pack a. s.

13.02.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/04

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Anna Furbergerová

08.02.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

2019/03

22 500,00 EUR Dvadsaťdatisícpäťsto

Obec Višňové

Telovýchovná jednota

09.01.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných blužieb

2019/02

30,00 EUR tridsať

Slovak Telekom a.s.

Obec Višňové

09.01.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/01

28,00 EUR dvadsaťosem

Ondrej Šimák

Obec Višňové

14.12.2018

Zmluva o dielo

2018/066

1 311 504,56 EUR miliontristojedenásťtisícpäťstoštyri EUR 56/100

RBR ing. s.r.o.

Obec Višňové

10.12.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 325/2018

2018/065

nula

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Obec Višňové

04.12.2018

Dodatok k zmluve 1268/16/30 z 2.5.2016

2018/064

nula

Obec Višňové

Enviromnentálny fond

26.11.2018

zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

2018/063

29 870,43 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstosedemdesia EUR 43/100 Cent

Obec Višňové

Ministerstvo vnútra SR

13.11.2018

Zmluva o dielo

2018/062

52 065,19 EUR päťdesiatdvatisícšetťdesiatpäť EUR

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

08.11.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/061

14,00 EUR štrnásť

Anna hudecová

Obec Višňové

06.11.2018

dohoda č. 18/25/010/4

2018/061

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

06.11.2018

dohoda č. 18/25/012/66

2018/060

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

05.11.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/059

14,00 EUR štrnásť

Mariana Frátriková

Obec Višňové

05.11.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/058

9,90 EUR deväť EUR 90/100 Cent

Mariana Frátriková

Obec Višňové

22.10.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/057

68,00 EUR šesťdesiatosem

Žaneta Rácová

Obec Višňové

16.10.2018

Zmluva o prenájme miest na pohrebisku

2018/056

14,00 EUR štrnásť

Miroslav Paur

Obec Višňové

10.10.2018

Zmluva na poskytovanie servisných služieb

2018/055

36,00 EUR tridsaťšesť

IS-Industy Solutions, a.s. M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina

Obec Višňové

09.10.2018

zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov

2018/054

Neuvedené

Euro Dotácie

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: