Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.10.2018

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

2018/053

Neuvedené

JUDr. František Beňo, advokát

Obec Višňové

05.10.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/052

14,00 EUR štrnásť

Mgr. Ján Hudec

Obec Višňové

27.09.2018

Dohoda č. 18/25P054/83

2018/050

Neuvedené

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

27.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/051

14,00 EUR štrnásť

Antonia Husáriková

Obec Višňové

26.09.2018

dodatok č. 1 k zmluve 2016/075

2018/049

Neuvedené

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

26.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/048

34,00 EUR tridsaťštyri

Jaromír Hurka

Obec Višňové

20.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/047

34,00 EUR Tridsaťštyri

MUDr. Mária Kolková

Obec Višňové

20.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/046

14,00 EUR šrtrnásť

Anna Štaffenová

Obec Višňové

19.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/045

21,00 EUR Dvadsaťjeden

Peter Šimko

Obec Višňové

13.09.2018

nájomná zmluva

2018/044

12 893,20 EUR Dvanásťtisícosemstodeväťdesiattri EUR 20/100

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

13.09.2018

dodatok č. 1

2018/043

8 592,04 EUR osemtisícpäťstodeväťdesiatde EUR 04/100

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

03.09.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/042

14,00 EUR štrnásť

Štefánia Martinková

Obec Višňové

16.08.2018

dodatok č. 1

2018/042

103 453,10 EUR strotritisícštyriškopäťdesiattri 10/100

Obec Višňové

Ministerstvo životného prostredia SR

16.08.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/040

14,00 EUR štrnásť

Oľga Kováčová

Obec Višňové

16.08.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebiska

2018/041

14,00 EUR štrnásť

Oľga Kováčová

Obec Višňové

09.08.2018

dodatok č. 2 k zmluve č. 2016/075

2018/040

Neuvedené

Obec Višňové

Euro Dotácie

16.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/039

Neuvedené

Obec Višňové

MADE spol. s.r.o.

02.07.2018

zmluva o odbornej a technologickej pomoci

2018/038

330,00 EUR tristotridsať

BROS Computing, s. r. o.

Obec Višňové

25.06.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/037

68,00 EUR šesťdesiatosem

Helena Lučaníková

Obec Višňové

21.06.2018

nájomná zmluva

2018/036

500,00 EUR päťsto

Jozef Husárik

Obec Višňové

20.06.2018

rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu

2018/035

6 912,88 EUR šestťisícdvanásť EUR 80/100 cent

T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Višňové

20.06.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/034

34,00 EUR tridsaťštyri

Anna Buryová

Obec Višňové

18.06.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2018/033

305,21 EUR tristopäť eur 21/100 cent

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

29.05.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/032

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Rozália Plavá

14.05.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko

2018/031

14,00 EUR štrnásť

Mária Valová

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: