Nohejbalový turnaj 2015


        V sobotu 5. decembra 2015 organizoval Nohejbalový oddiel TJ Višňové už XV. ročník obecného turnaja v nohejbale o „PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE“.
 

Futbalový turnaj 18.7.2015


        V sobotu 18 Júla Telovýchovná jednota - futbalový oddiel usporiadal futbalový turnaj ktorého sa zúčastnili mužstvá z obcí Gbeľany, Lokca A, Lokca B, Turie, Višňové A,  Višňové B
Umiestnenie :
1. miesto Višňové A
2. miesto Višňové B
3. miesto.Lokca A
4. miesto Turie
5. miesto Lokca B
6. miesto Gbeľany

    Ďakujeme všetkým ktorí prispeli svojou účasťou na turnaji, taktiež realizačnému tímu Tj Višňové, ktoré toto podujatie usporiadalo. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník 2016.
 

Halový turnaj v Turí


        Futbalisti TJ Višňové sa 1. marca zúčastnili na halovom turnaji v Turí. V konkurencii šiestich tímov napokon jediná prehra rozhodla o víťazovi, ktorým sa stal domáci tím. Naše družstvo po výbornom výkone obsadilo napokon druhé miesto.
 

Výsledky športových podujatí na jednom mieste!


        Výsledky jednotlivých oddielov TJ sumarizované na jednom mieste. Vždy čerstvo aktualizované.
 

Turnaj „putovný pohár starostky obce“ 2012


        Dňa 7.7..2012 o 09:00 hod. sa uskutočnil dedinský turnaj „o putovný  pohár starostky obce, ktorý organizoval futbalový oddiel TJ Višňové.. Zúčastnili sa ho 4 družstvá.
 

50 rokov TJ Višňové (1952-2002)


Brožúra

Turnaj o "POHÁR STAROSTKY" v nohejbale Višňové 2011


Plagát

Členská schôdza TJ Višňové


      Dňa 18.2 2011 sa v budove TJ Višňové , konala členská schôdza za účasti predsedov jednotlivých oddielov . Predsedajúcim na schôdzi bol predseda TJ Miloš Sopko. Na členskej schôdzi boli prítomní nasledujúci členovia: Sopko Miloš- predseda TJ ,Husárik Jozef – predseda futbalového oddielu , Valíček Jaroslav – predseda šachového oddielu, Porubčanský Peter – predseda turistického oddielu, Straňan Richard – predseda lyžiarskeho oddielu, Čulák Róbert - zástupca stolnotenisového oddielu .Ďalej boli pozvaní bývalí predsedovia futbalového a lyžiarskeho oddielu Kurica Miroslav a Turský Milan , pokladníčka TJ Brezániová Janka , pokladník futbalového oddielu Kúdelka Ján a nová starostka obce p. Brezovská Marta.