Nohejbalový turnaj 2015

Halový turnaj v Turí

Nohejbalový turnaj XIII. ročník o „Putovný pohár obce“

Výsledky športových podujatí na jednom mieste!

Turnaj o pohár starostky obce 2013

Turnaj žiakov „putovný pohár Jarka Hanuliaka“ 2013

História turistiky

Nohejbalový turnaj XII. ročník o „Putovný pohár obce“

Turnaj „putovný pohár starostky obce“ 2012

Nohejbalový turnaj vo Višňovom - jarná časť 2012

Kalendár turistických akcií na rok 2012

História futbalu vo Višňovom

História šachového klubu vo Višňovom

Nohejbalový turnaj vo Višňovom o „Putovný pohár obce“

História stolného tenisu vo Višňovom

História nohejbalu vo Višňovom

Dňa 18.2 2011 sa v budove TJ Višňové , konala členská schôdza

Kalendár turistických akcií na rok 2011