Navigácia

Obsah

Ponúkame vám


Obec Višňové Vám ponúka:

Kniha: Višňové Dejiny

Višňové DejinyPonúkame Vám druhú časť zaujímavej trilógie Višňové, ktorá pod názvom Dejiny vychádza už v týchto dňoch. Po opise prírodných krás obce a jej okolia v prvom zväzku, spoznáme v druhom dejiny, pútavo spracované na základe historických prameňov. Bližšie rozoberá minulosť od najstarších čias až po súčasnosť a vyváženým spôsobom prináša príležitosť cestovať v čase. Dôležitou súčasťou monografie je časť venovaná farnosti a histórii pútí v našej obci. Komplexnosťou sa tak dielo zaradí medzi dôležité zdroje informácií pre študentov a širokú verejnosť, zaujímajúcu sa o dejiny Višňového.
K dispozícii bude  na Obecnom úrade a ďalšie informácie získate aj na urad@visnove.sk 


Kniha: Višňové Príroda

Višňové PrírodaObec Višňové vám ponúka prvú časť pripravovanej trilógie „Višňové“. Časť s názvom Príroda obsahuje 9 kapitol a je zameraná na prírodné pomery obce a jej okolia. Dielo je výsledkom dlhodobých terénnych a pramenných výskumov, konfrontovaných s historickými prameňmi. Ponúkame vám prvú časť monografie Višňové v cene 10 € za výtlačok. K dispozícii je na Obecnom úrade a ďalšie informácie získate aj na urad@visnove.sk


Priemyselné svietidlá

Priemyselné svietidláObec Višňové ponúka na predaj 15 kusov priemyselných svietidiel. Výkon osvetľovacích telies je 250 W, ktorý zabezpečuje HgMI výbojka. Cena dohodou.
Viac informácii získate na urad@visnove.sk