Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 944x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,423x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,040x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 723x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,011x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 649x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 607x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 671x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 574x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 514x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 652x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 632x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,480x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,511x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 663x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 651x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 666x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 648x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 639x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 700x | 24.04.2018

Stránka