Navigácia

Obsah

Materská škola


ŠkolaOficiálna stránka:
Základná škola s materskou školou Višňové 446

Tel.: 041 5972297
E-mail: zsvisnove@gmail.com 


Dejiny Materskej školy

Nový myšlienkový prúd v povojnovom období znamenal zmenu postoja k role matky ako ženy v domácnosti. Trend ich zamestnávania priniesol problém s dozorom detí po skončení materskej dovolenky matky do času ich nástupu do školy. Vznikali tak výchovné zariadenia – materské školy, ktoré boli určené práve týmto deťom a zároveň slúžili ako prípravka predškolského ročníka.

História zariadenia pre deti v predškolskom veku vo Višňovom siaha na začiatok 50. rokov. Prvé priestory pre predškolákov vznikli v drevenej budove pri ceste k ihrisku, ktorá disponovala okrem vhodnej polohy i priestornou záhradou, ako stvorenou pre pieskovisko, preliezky či pohyb detí. Neskôr pribudli nové triedy na Pivkovci, ktoré uvoľnili školáci po presune do novopostavenej školy, čím v obci vznikli dve škôlky. 

Tento stav sa zmenil až začiatkom deväťdesiatych rokov, vytvorením nových priestorov v Kultúrnom dome, kde sa presunuli deti z neďalekej drevenej budovy. Určitý čas fungovali súbežne aj triedy na Pivkovci, no s poklesom počtu detí sa materská škola zredukovala len do najnovších priestorov.

Prechodom kompetencií na obec sa do popredia dostala snaha zefektívnenia využívania existujúcich priestorov. Pokles žiakov v Základnej škole a s tým súvisiace uvoľnenie priestorov ponúkli možnosť využívať spoločnú budovu, do ktorej sa navyše plánoval presun jedálne. Areál školy sa dal jednoducho upraviť i pre najmenších a tak v roku 2009 vznikol nový subjekt – Základná škola s Materskou školu Višňové.      
V zrekonštruovanej budove sa tak dnes nachádzajú deti v predškolskom veku i školopovinné deti, pre ktoré sú vytvárané vhodné podmienky na rozvoj. Oplotené detské ihrisko, vonkajšie športovisko, telocvičňa i jedáleň v spoločnom areáli v centre obce tvoria ideálny priestor na výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie našich obyvateľov.