Navigácia

Obsah

Telocvičňa/Mutifunkčné ihrisko


V pracovných dňoch od 8:00h do 16:00h v školskom roku sú vyhradené pre Základnú školu s materskou školou a podporu športu pre školákov a športové krúžky. Zostávajúci čas je telocvičňa a multifunkčné ihrisko k dispozícií skupinám aj jednotlivcom pre ich športové vyžitie.

Nahlasovenie športových aktivít je možné prostredníctvom rezervačného systému:

obec-2/rezervacny-system/

Cena za hodinu prenájmu telocvične je stanovená nasledovne:

Cena prenájmu multifunkčného ihriska je stanovená nasledovne: