Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Úradné tlačivá

Prihláška do MŠ vo Višňovom PDF Stiahnuté: 511x | 28.04.2018

Prihláška do MŠ vo Višňovom DOC Stiahnuté: 418x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu PDF Stiahnuté: 680x | 28.04.2018

Nahlásenie vývozu komunálneho odpadu DOC Stiahnuté: 470x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky PDF Stiahnuté: 606x | 28.04.2018

Údaje osôb za ktoré poplatník platí poplatok za komunálne odpadky DOC Stiahnuté: 407x | 28.04.2018

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 524x | 28.04.2018

Odhlásenie z trvalého pobytu Stiahnuté: 408x | 28.04.2018

Potvrdenie o pobyte Stiahnuté: 3,138x | 28.04.2018

Zmena trvalého pobytu Stiahnuté: 449x | 28.04.2018

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 378x | 28.04.2018

Stavebná činnosť

Ohlásenie drobnej stavby PDF Stiahnuté: 901x | 28.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby DOC Stiahnuté: 533x | 28.04.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 551x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby PDF Stiahnuté: 540x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektu stavby DOC Stiahnuté: 464x | 28.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 638x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PDF Stiahnuté: 727x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC Stiahnuté: 695x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF Stiahnuté: 461x | 28.04.2018

Stránka