Navigácia

Obsah

Späť

Hlasovací preukaz- informácie k žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby NR SR 30.9.2023.

Vyvesené: 17. 8. 2023

Dátum zvesenia: 30. 9. 2023

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť