Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o prerokúvaní Zmien a doplnkov Doplnkov č. 4 ÚPN obce Višňové.

Vyvesené: 27. 9. 2023

Dátum zvesenia: 13. 10. 2023

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť