Navigácia

Obsah


Zákazky s nízkymi hodnotami

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Úprava vybraných úsekov miestnych komunikácií v obci Višňové 20.10.2021 31.12.2021
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - ihrisko 30.10.2020 31.12.2020
Detské ihrisko 21.10.2020 31.12.2020
Obec Višňové 12.11.2019 31.12.2019
Obec Višňové 12.11.2019 31.12.2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2013 27.04.2018 31.12.2018
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2013 31.10.2013 16.11.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2013 30.09.2013 31.12.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2013 30.06.2013 31.12.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2013 31.03.2013 31.12.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2012 31.12.2012 16.01.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2012 31.12.2012 16.01.2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2012 30.09.2012 31.12.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2012 30.06.2012 31.12.2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2012 31.03.2012 31.12.2012