Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Stavebná činnosť

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením DOC Stiahnuté: 204x | 28.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 390x | 28.04.2018

Kolaudačná zápisnica PDF Stiahnuté: 307x | 28.04.2018

Kolaudačná zápisnica DOC Stiahnuté: 227x | 28.04.2018

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla PDF Stiahnuté: 284x | 10.11.2022

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 221x | 28.04.2018

Žiadosť o rozkopové povolenie PDF Stiahnuté: 269x | 28.04.2018

Žiadosť o rozkopové povolenie DOC Stiahnuté: 241x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby / studne PDF Stiahnuté: 324x | 28.04.2018

Žiadosť o povolenie vodnej stavby / studne DOC Stiahnuté: 232x | 28.04.2018

Vyjadrenie UPC Stiahnuté: 644x | 28.04.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 338x | 28.04.2018

Iné tlačivá

Žiadosť na udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Stiahnuté: 269x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia PDF Stiahnuté: 271x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia DOC Stiahnuté: 248x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania PDF Stiahnuté: 377x | 28.04.2018

Žiadosť o súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania DOC Stiahnuté: 237x | 28.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 235x | 17.10.2018

Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci Stiahnuté: 268x | 01.07.2019

Stránka