Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený voľby do orgánov samosprávy obcí.

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť