Navigácia

Obsah

Späť

Kolaudačné rozhodnutie- 10101- Višňové Podvŕšie -zahustenie DTS a NNK pre IBV Grundy.

Vyvesené: 8. 6. 2022

Dátum zvesenia: 24. 6. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť