Navigácia

Obsah

Späť

Odstúpenie spisu- P 1140- Višňové Preložka 22 kV vzdušného vedenia- križovanie výstavby rodinných domov.

Vyvesené: 9. 11. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť