Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia- novostavba rod.domu Adrián Majtánik

Vyvesené: 18. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť