Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o predĺženie doby platnosti rozhodnutia povolenej banskej činnosti-čiastočná likvidácia lomu Turie v dobývacom priestore Turie.

Vyvesené: 6. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť