Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o rozmiestnení VKK v obci

Oznamuje občanom, že dňa 3. 5. a 4. 5. 2022 bude v obci vykonávaný jarný zber objemných komunálnych odpadov.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

 

Vyvesené: 13. 4. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť