Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena- LV č. 2863, 1611, 3178, 3326, 3660 v k.ú. Višňové

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 22. 8. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť