Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín- parc.č. CKN 2456/11.

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť