Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania- P1140- Višňové Preložka 22kV vzdušného vedenia.

Vyvesené: 18. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť