Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka- Urbár pozemkové spoločenstvo- Valné zhromaždenie 12.6.2022

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 13. 6. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť