Navigácia

Obsah

Späť

Príspevok na štúdium na VŠ

Maturanti zo sociálne a inak znevýhodneného prostredia majú veľkú šancu získať 3000 eur ročne na štúdium na slovenskej vysokej škole.

MŠVVaŠ SR na základe Plánu obnovy a odolnosti SR pripravilo štipendijnú schému pre maturantov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku. Vzhľadom na to, že sa jedná o pilotný ročník projektu, je vysoký predpoklad, že študenti, ktorí sa prihlásia, budú úspešní a získajú štipendium.

 

Treba sa prihlásiť do 31.5.2022 na webe https://stipendia.portalvs.sk/, a podmienkami na nárok na štipendium je úspešná maturita v tomto rokusplnená podmienka sociálneho alebo iného znevýhodnenia podľa zoznamu na https://stipendia.portalvs.sk/ a na jeseň zápis na slovenskú vysokú školu.

Vyvesené: 25. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť