Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby Ing. Berzák, Ing. Berzáková

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 20. 8. 2022

Zodpovedá: Monika Klimová

Späť