Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie- odkaz na súd-námietka voči územnému konaniu Adrián Majtánik

Vyvesené: 17. 8. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť