Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť