Navigácia

Obsah

Späť

Sociálna pomoc pre občanov

Na základe VZN. č.23 upozorňujeme občanov o možnosti čerpať sociálnu pomoc aj tomto
roku. Podmienky poskytnutia sociálnej pomoci sú na stránke obce Višňové (samospráva -
VZN)
http://www.visnove.sk/samosprava/vzn/
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci je na stránke obce Višňové– (obyvateľ –tlačivá - iné
tlačivá)
http://www.visnove.sk/obyvatel/tlaciva/?kateg=30&sort=5&search=

Žiadosti doručte na OU do 9. 12. 2022 V prípade nejasností sa obráťte na účtovníčku OU
Višňové p. Klimovú, tel. 041/5972351.

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 26. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť