Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie účastníkov konania o späťvzatí rozkladu- Diaľnica D1.

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Janka Rosincová

Späť