Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.12.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 325/2018

2018/065

nula

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Obec Višňové

04.12.2018

Dodatok k zmluve 1268/16/30 z 2.5.2016

2018/064

nula

Obec Višňové

Enviromnentálny fond

26.11.2018

zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

2018/063

29 870,43 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstosedemdesia EUR 43/100 Cent

Obec Višňové

Ministerstvo vnútra SR

13.11.2018

Zmluva o dielo

2018/062

52 065,19 EUR päťdesiatdvatisícšetťdesiatpäť EUR

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

08.11.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/061

14,00 EUR štrnásť

Anna hudecová

Obec Višňové

06.11.2018

dohoda č. 18/25/010/4

2018/061

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

06.11.2018

dohoda č. 18/25/012/66

2018/060

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

05.11.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/059

14,00 EUR štrnásť

Mariana Frátriková

Obec Višňové

05.11.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/058

9,90 EUR deväť EUR 90/100 Cent

Mariana Frátriková

Obec Višňové

22.10.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/057

68,00 EUR šesťdesiatosem

Žaneta Rácová

Obec Višňové

16.10.2018

Zmluva o prenájme miest na pohrebisku

2018/056

14,00 EUR štrnásť

Miroslav Paur

Obec Višňové

10.10.2018

Zmluva na poskytovanie servisných služieb

2018/055

36,00 EUR tridsaťšesť

IS-Industy Solutions, a.s. M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina

Obec Višňové

09.10.2018

zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov

2018/054

Neuvedené

Euro Dotácie

Obec Višňové

09.10.2018

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

2018/053

Neuvedené

JUDr. František Beňo, advokát

Obec Višňové

05.10.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/052

14,00 EUR štrnásť

Mgr. Ján Hudec

Obec Višňové

27.09.2018

Dohoda č. 18/25P054/83

2018/050

Neuvedené

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

27.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/051

14,00 EUR štrnásť

Antonia Husáriková

Obec Višňové

26.09.2018

dodatok č. 1 k zmluve 2016/075

2018/049

Neuvedené

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

26.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/048

34,00 EUR tridsaťštyri

Jaromír Hurka

Obec Višňové

20.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/047

34,00 EUR Tridsaťštyri

MUDr. Mária Kolková

Obec Višňové

20.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/046

14,00 EUR šrtrnásť

Anna Štaffenová

Obec Višňové

19.09.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/045

21,00 EUR Dvadsaťjeden

Peter Šimko

Obec Višňové

13.09.2018

nájomná zmluva

2018/044

12 893,20 EUR Dvanásťtisícosemstodeväťdesiattri EUR 20/100

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

13.09.2018

dodatok č. 1

2018/043

8 592,04 EUR osemtisícpäťstodeväťdesiatde EUR 04/100

Národná diaľnicná spoločnosť a.s.

Obec Višňové

03.09.2018

zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/042

14,00 EUR štrnásť

Štefánia Martinková

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: