Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.05.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/33

14,00 EUR štrnásť

Alojz Madeja

Obec Višňové

04.05.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/32

68,00 EUR šesťdesiatosem

Janka Stračiakková

Obec Višňové

04.05.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/31

7,00 EUR sedem

Milada Gašková

Milada Gašková

24.04.2020

dodatok č. 2 k licenčnej zmluve

2020/30

40,00 EUR štyridsať

Obec Višňové

MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

24.04.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/29

5,00 EUR päť

Martin Lojka

Obec Višňové

20.04.2020

Zmluva o balíčkyu GDPG

2020/26

640,00 EUR šesťstoštyridsať

Galileo Corporation, 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Višňové

20.04.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/25

14,00 EUR štrnásť

Janka Mozolová

Obec Višňové

20.04.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/24

7,00 EUR sedem

Kvetoslava Kurtová

Obec Višňové

18.04.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2020/28

nul

Galileo Corporation, 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Višňové

18.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www na CUET

2020/27

1 035,00 EUR tisíctridsaťpäť

Galileo Corporation, 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Višňové

15.04.2020

zmluva o dielo

2020/23

13 327,09 EUR tinástisíctristodvadsaťsedem EUR 09/100

VHS-Asfalt s. r. o.

Obec Višňové

02.04.2020

Dohoda č. 20/25/060/105

2020/22

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

19.03.2020

Zmluva č. 3200513

2020/21

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Višňové

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/20

5,00 EUR päť

Anna Betakova

Obec Višňové

10.03.2020

Zamestnávateľská zmluva

2020/19

10,00 EUR desať

NN Tatra-Sympatia, d.d.

Obec Višňové

03.03.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/18

14,00 EUR štrnásť

Cecília Straňanová

Obec Višňové

02.03.2020

Dodatok č. 3

2020/17

nul

Obec Višňové

Natur-Pack a. s.

02.03.2020

Zmluva o dielo

2020/16

1 200,00 EUR tisícdvesto

Obec Višňové

JA-BL-KO ct, s.r.o.

27.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/15

34,00 EUR tridsaťštyri

Chovanová Oľga

Obec Višňové

21.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/14

7,00 EUR sedem

Ivana Maršalová

Obec Višňové

21.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/13

14,00 EUR štrnásť

Kufová Jolana

Obec Višňové

18.02.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2020/12

3 000,00 EUR tritisíc

Stredosl.energetika, ul.Republiky 5, 01047 Žilina

Obec Višňové

05.02.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/11

14,00 EUR štrnásť

Františka Turská

Obec Višňové

29.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2020/10

197 208,91 EUR

Obec Višňové

Ministerstvo pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR

29.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/9

102,00 EUR stodva

Kubica Dušan

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: