Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2019

Zmluva o dielo

2019/58

30 753,20 EUR tridsaťtisícsedemstopätdesiattri 20/100

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

27.11.2019

Zmluva o dielo

2019/57

39 645,90 EUR tridsaťdeväťtisicsestoštyridsaťpäť 90/100

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

27.11.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/56

7,00 EUR sedem

Rosinec Roman

Obec Višňové

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2019/55

nula

SSE

Obec Višňové

20.11.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/54

14,00 EUR štrnásť

Amália Macková

Obec Višňové

11.11.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

2019/53

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2019

Dohoda o pomoci v hnotnej núdzi

2019/52

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2019

zmluva o dodávke plynu

2019/51

nula

Obec Višňové

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

11.11.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebicku

2019/50

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Šutek Ján

05.11.2019

Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie

2019/49

100,00 EUR sto

Obec Višňové

BONTONFILM a. s.

30.10.2019

Zmluva o pripojení

2019/48

nula

Obec Višňové

SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava

30.10.2019

ZMLUVA O DIELO č. Enviro 20-2019

2019/47

1 000,00 EUR tisíc

Obec Višňové

JA-BL-KO ct, s.r.o.

29.10.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/46

5,00 EUR päť

Strkáčová Zdenka

Obec Višňové

25.10.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/45

7,00 EUR seden

Surmová Mária

Obec Višňové

09.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/44

11 000,00 EUR jedenásttisíc

Obec Višňové

Úrad vlády SR

03.10.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/43

34,00 EUR tridsaťštyri

Ján Laš

Obec Višňové

03.10.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/42

34,00 EUR tridsaťštyri

Ivan Hrubý

Obec Višňové

25.09.2019

Dodatok č. 001

2019/41

Neuvedené

Obec Višňové

SPP

20.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/40

14,00 EUR štrnásť

Ján Valkovič

Obec Višňové

11.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/39

14,00 EUR štrnásť

Anton Hodás

Obec Višňové

11.09.2019

Zmluva o prenájme miestga na pohrebisku

2019/38

14,00 EUR štrnásť

Medveďová Martina Mgr.

Obec Višňové

09.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/37

14,00 EUR štrnásť

Zimen Juraj

Obec Višňové

05.08.2019

Zmluva č. 554/2019

2019/36

10,00 EUR desať

SEVaK

Obec Višňové

02.08.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/35

14,00 EUR štrnásť

Ing. Jozef Maršala

Obec Višňové

31.07.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/34

21,00 EUR dvadsaťjeden

Mária Martoniková

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: