Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.05.2019

Zmluva o poskytnutí služie č MSD_Višňové_01

2019/19

1 000,00 EUR Tisíc

MAPA Slovakia Digital s. r. o.

Obec Višňové

09.05.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/18

7,00 EUR sedem

Eva Tereštíková

Obec Višňové

09.05.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/17

14,00 EUR štrnásť

Eva Tereštíková

Obec Višňové

24.04.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/16

14,00 EUR štrnásť

Jarmila Mičkyová

Obec Višňové

24.04.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/15

14,00 EUR štrnásť

Antonia Zuščáková

Obec Višňové

16.04.2019

Zmluva č. 39 215

2019/14

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Višňové

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

28.03.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/13

34,00 EUR tridsaťštyri

Rastislav Krajči

Obec Višňové

26.03.2019

Dohoda č. 19/25/060/37

2019/012

nul

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

12.03.2019

Mandátna zmluva

2019/11

7 200,00 EUR sedemtisícdvesto

STAVMOX, s r. o

Obec Višňové

08.03.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/10

7,00 EUR sedem

Jozef Baláž

Obec Višňové

08.03.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/09

14,00 EUR štrnásť

Lubomír Miklo

Obec Višňové

05.03.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/08

14,00 EUR štrnásť

Kubica Klement

Obec Višňové

20.02.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/07

14,00 EUR štrnásť

Anna Sventeková

Obec Višňové

14.02.2019

zmluva č. 1/2019

2018/06

1 000,00 EUR tisíc

Obec Višňové

kulturistický oddiel HERKULES

14.02.2019

dodatok č. 2 k zmluva 2016/011

2019/05

nula

Obec Višňové

Natur-Pack a. s.

13.02.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/04

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Anna Furbergerová

08.02.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

2019/03

22 500,00 EUR Dvadsaťdatisícpäťsto

Obec Višňové

Telovýchovná jednota

09.01.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných blužieb

2019/02

30,00 EUR tridsať

Slovak Telekom a.s.

Obec Višňové

09.01.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/01

28,00 EUR dvadsaťosem

Ondrej Šimák

Obec Višňové

14.12.2018

Zmluva o dielo

2018/066

1 311 504,56 EUR miliontristojedenásťtisícpäťstoštyri EUR 56/100

RBR ing. s.r.o.

Obec Višňové

10.12.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 325/2018

2018/065

nula

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Obec Višňové

04.12.2018

Dodatok k zmluve 1268/16/30 z 2.5.2016

2018/064

nula

Obec Višňové

Enviromnentálny fond

26.11.2018

zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

2018/063

29 870,43 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstosedemdesia EUR 43/100 Cent

Obec Višňové

Ministerstvo vnútra SR

13.11.2018

Zmluva o dielo

2018/062

52 065,19 EUR päťdesiatdvatisícšetťdesiatpäť EUR

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

08.11.2018

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2018/061

14,00 EUR štrnásť

Anna hudecová

Obec Višňové

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: