Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 55x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 79x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 61x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 65x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 67x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 53x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 42x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 46x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 43x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 44x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 45x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 48x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 84x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 124x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 68x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 51x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 60x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 60x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 51x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 53x | 24.04.2018

Stránka