Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 94x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 127x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 97x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 92x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 109x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 84x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 71x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 77x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 70x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 74x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 74x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 82x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 125x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 182x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 104x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 82x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 92x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 90x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 89x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 95x | 24.04.2018

Stránka