Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 267x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 386x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 350x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 240x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 352x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 239x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 228x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 225x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 223x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 200x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 211x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 241x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 378x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 492x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 248x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 237x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 248x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 247x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 238x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 266x | 24.04.2018

Stránka