Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 211x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 305x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 279x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 198x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 289x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 196x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 189x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 195x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 186x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 171x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 176x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 199x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 273x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 399x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 211x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 197x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 210x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 205x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 198x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 226x | 24.04.2018

Stránka