Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 239x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 341x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 316x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 219x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 323x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 216x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 211x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 213x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 206x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 187x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 195x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 218x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 322x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 449x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 234x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 220x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 230x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 228x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 224x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 250x | 24.04.2018

Stránka