Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 185x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 267x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 232x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 173x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 248x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 169x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 162x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 171x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 163x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 149x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 147x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 168x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 235x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 347x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 190x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 171x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 181x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 178x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 175x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 200x | 24.04.2018

Stránka