Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 128x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 182x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 138x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 123x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 156x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 113x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 101x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 109x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 101x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 99x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 97x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 109x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 159x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 239x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 132x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 116x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 122x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 121x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 116x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 124x | 24.04.2018

Stránka