Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/8

14,00 EUR štrnásť

Miroslav Miklo

Obec Višňové

24.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/7

14,00 EUR štrnásť

Miroslav Miklo

Obec Višňové

21.01.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2020/6

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Stredosl.energetika, ul.Republiky 5, 01047 Žilina

Obec Višňové

21.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/5

14,00 EUR štrnásť

Milan Majtán

Obec Višňové

09.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/4

14,00 EUR štrnásť

Božena Beniačová

Obec Višňové

09.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/3

14,00 EUR štrnásť

Ján Chovanec

Obec Višňové

08.01.2020

Zmluva č. 2/2020

2020/2

25 500,00 EUR dadsaťpäťtisícpäťsto EUR

Obec Višňové

Telovýchovná jednota

03.01.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2020/1

34,00 EUR tridsaťštyri

Viera Vojtylová

Obec Višňové

06.12.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/60

7,00 EUR sedem

Helena Paurová

Obec Višňové

04.12.2019

Dodatok č. 2

2019/59

nula

Obec Višňové

Enviromnentálny fond

27.11.2019

Zmluva o dielo

2019/58

30 753,20 EUR tridsaťtisícsedemstopätdesiattri 20/100

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

27.11.2019

Zmluva o dielo

2019/57

39 645,90 EUR tridsaťdeväťtisicsestoštyridsaťpäť 90/100

BROS STAV s. r. o., 207, 013 22 Rosina

Obec Višňové

27.11.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/56

7,00 EUR sedem

Rosinec Roman

Obec Višňové

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2019/55

nula

SSE

Obec Višňové

20.11.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/54

14,00 EUR štrnásť

Amália Macková

Obec Višňové

11.11.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

2019/53

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2019

Dohoda o pomoci v hnotnej núdzi

2019/52

nula

Obec Višňové

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11.11.2019

zmluva o dodávke plynu

2019/51

nula

Obec Višňové

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

11.11.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebicku

2019/50

14,00 EUR štrnásť

Obec Višňové

Šutek Ján

05.11.2019

Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie

2019/49

100,00 EUR sto

Obec Višňové

BONTONFILM a. s.

30.10.2019

Zmluva o pripojení

2019/48

nula

Obec Višňové

SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava

30.10.2019

ZMLUVA O DIELO č. Enviro 20-2019

2019/47

1 000,00 EUR tisíc

Obec Višňové

JA-BL-KO ct, s.r.o.

29.10.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/46

5,00 EUR päť

Strkáčová Zdenka

Obec Višňové

25.10.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

2019/45

7,00 EUR seden

Surmová Mária

Obec Višňové

09.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/44

11 000,00 EUR jedenásttisíc

Obec Višňové

Úrad vlády SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: