Navigácia

Obsah

SeparovanieSeparovaný zber


Separovaním odpadu chránime nielen životné prostredie

Viete, že... 


Prečo separovať?


Realita súčasnosti... 


 Ako môžeme znížiť množstvo odpadu?

 

 Čo a kde separovať?

Žltý kontajnerZelený kontajnerModrý kontajnerHnedý kontajnerKontajnery na textil


Žltý kontajner – plastové „PET“ fľaše z nápojov, (vypláchnuté) fľaše z jedlých olejov, čistiacich, hygienických a pracích prostriedkov a pod.

Zelený kontajner – neznečistené sklo, všetky druhy fliaš (bez kovových častí a fólií) a pod.

Modrý kontajner – noviny, časopisy, knižný a písací papier, letáky, katalógy, obaly z potravín, papierový odpad z kancelárie, kartóny a pod.

Hnedý kontajner – kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, nápojové plechovky, alobal, viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov a pod.

Kontajnery na textil – čistý obnosený textil, obuv a hračky, zviazané vo vreciach


Zberné kontajnery


Hlavné zberné miesta s kontajnermi na všetky separované druhy odpadu: