Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 741x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,106x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 869x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 587x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 803x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 530x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 495x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 562x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 460x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 425x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 502x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 514x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,133x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,225x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 536x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 520x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 558x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 529x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 517x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 567x | 24.04.2018

Stránka