Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 517x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 784x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 667x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 426x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 596x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 386x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 373x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 380x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 348x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 320x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 381x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 393x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 830x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 905x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 416x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 384x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 416x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 400x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 384x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 422x | 24.04.2018

Stránka