Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 401x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 588x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 493x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 339x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 500x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 317x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 303x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 297x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 291x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 266x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 303x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 325x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 628x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 715x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 340x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 313x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 333x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 328x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 312x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 341x | 24.04.2018

Stránka