Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 161x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 225x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 188x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 149x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 193x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 141x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 135x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 130x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 131x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 124x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 123x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 135x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 197x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 290x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 162x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 143x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 151x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 154x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 143x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 163x | 24.04.2018

Stránka