Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 904x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,348x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 990x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 689x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 956x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 611x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 574x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 635x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 538x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 481x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 585x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 595x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,392x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,439x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 612x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 606x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 632x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 614x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 604x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 663x | 24.04.2018

Stránka