Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 789x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,189x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 904x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 612x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 856x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 552x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 525x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 584x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 486x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 440x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 529x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 544x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,209x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,307x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 552x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 545x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 575x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 553x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 534x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 601x | 24.04.2018

Stránka