Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 485x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 736x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 616x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 411x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 573x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 368x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 351x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 353x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 327x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 303x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 358x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 374x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 773x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 857x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 390x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 354x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 391x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 382x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 364x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 400x | 24.04.2018

Stránka