Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 383x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 559x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 467x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 313x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 477x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 304x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 290x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 281x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 277x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 254x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 280x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 311x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 577x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 673x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 325x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 297x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 320x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 315x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 299x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 327x | 24.04.2018

Stránka