Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 444x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 669x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 578x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 383x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 545x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 349x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 330x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 333x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 313x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 290x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 334x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 352x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 702x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 793x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 365x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 337x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 364x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 360x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 340x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 371x | 24.04.2018

Stránka