Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 200x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 286x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 261x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 186x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 270x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 184x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 177x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 185x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 176x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 163x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 162x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 186x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 257x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 376x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 201x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 188x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 194x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 194x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 189x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 216x | 24.04.2018

Stránka