Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 638x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 957x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 783x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 523x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 704x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 473x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 438x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 489x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 409x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 381x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 454x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 466x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 993x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1083x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 486x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 460x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 499x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 478x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 462x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 512x | 24.04.2018

Stránka