Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 315x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 428x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 381x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 262x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 390x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 255x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 244x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 234x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 235x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 211x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 225x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 260x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 433x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 533x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 272x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 253x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 269x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 262x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 251x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 279x | 24.04.2018

Stránka