Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 695x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1034x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 830x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 559x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 756x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 510x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 470x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 532x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 437x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 408x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 482x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 492x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 1065x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1155x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 518x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 495x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 526x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 507x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 490x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 546x | 24.04.2018

Stránka