Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 356x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 500x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 427x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 296x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 443x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 289x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 272x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 266x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 262x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 239x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 254x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 294x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 514x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 625x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 305x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 283x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 295x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 293x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 278x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 307x | 24.04.2018

Stránka