Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 541x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 816x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 690x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 443x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 612x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 402x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 388x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 408x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 362x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 333x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 400x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 406x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 870x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 940x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 431x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 399x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 437x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 419x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 399x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 439x | 24.04.2018

Stránka