Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 243x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 347x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 322x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 221x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 328x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 222x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 214x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 215x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 209x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 189x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 199x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 226x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 335x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 454x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 237x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 222x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 233x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 232x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 225x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 251x | 24.04.2018

Stránka