Navigácia

Obsah

Územný plán

Rok 2003 Územný plán obce Višňové

Textová časť - PDF Stiahnuté: 102x | 24.04.2018

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 146x | 24.04.2018

Rok 2005 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.1

Grafická časť - JPG Stiahnuté: 118x | 24.04.2018

Rok 2012 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.2

Textová časť - PDF Stiahnuté: 104x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 127x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 93x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 84x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 88x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 84x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 84x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 82x | 24.04.2018

Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 90x | 24.04.2018

Rok 2016 Územný plán obce Višňové - DOPLNOK č.3

Textová časť - PDF Stiahnuté: 139x | 24.04.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 203x | 24.04.2018

Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 115x | 24.04.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 96x | 24.04.2018

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 104x | 24.04.2018

Širšie vzťahy Stiahnuté: 103x | 24.04.2018

Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 99x | 24.04.2018

Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 107x | 24.04.2018

Stránka