Navigácia

Obsah

Posilňovňa


Oddiel bol založený v roku 1987.  Pri zrode oddielu boli Milan Tonhauser a Miroslav Šimko, ktorým vtedajší predseda občianskeho výboru pán Miroslav Šupej, poskytol prázdne a nepoužívané pivnočné priestory v kultúrnom dome .

Finančné prostriedky pomohol zabezbečiť vtedajší predseda Telovýchovnej jednoty pán Tibor Martinka. Za pomoci kulturistických nadšencov (Miloš Kubica, Pavol Turský, Juraj Turský, Jozef Milo, Marián Brezánik, Vladimír Mičík, Pavol Mičík, František Strelička, Ján Šimko, Maroš Vojtyla, František Povrazník, Rastislav Kuba, Miroslav Šutek) sme vybudovali posilňovňu. Všetko zariadenie bolo vyrobené podľa obrázkov zo zahraničných časopisov. Po odpracovaní obrovského počtu hodín pri zváraní strojov, niekoľkých brigádach na zabezpečenie financií na zariadenie, vznikla posiľňovňa, ktorá bola v svojej dobe jedna z najlepších na Slovensku.
 

PosilňovňaPosilňovň


V prvých rokoch sme zaznamenali aj najlepšie úspechy, ako napríklad:

Maroš Vojtyla

Diplom


Monika Šimková rod. Vraňanová

DiplomDiplomDiplom

Diplom


Milan Tonhauser

DiplomDiplomDiplom


Výrazné úspechy dosiahol aj veľký kulturistický talent Michal Tonhauser

DiplomDiplom


V roku 1991 sa posilňovňa rozšírila o ďalšiu miestnosť (nevyužívané skladové priestory kultúrneho domu) v ktorej začala cvičiť široká verejnosť.
 

Posilňovňaposilňovňa

 

V roku 2005 sa začalo ďalšie prerábanie miestnosti bývalej vzduchotechniky. Miestnosť plnú nepotrebného materiálu z výstavby kultúrneho domu sme najskôr vyčistili. Po necelých 8. rokoch (január 2013) sme začali opravovať priestory a v máji 2013 sme otvorili priestory pre aeróbne aktivity. O prerábanie sa najviac pričinili Miroslav Šimko, František Povrazník, Pavol Madeja, Ľubomír Furberger, Bohuš Pirošík, Pavol Mičík, Vladimír Mičík, Matej Mičík a Rastislav Kuba.
 

Posilňovňa
V roku 2015 boli doplnené priestory posilňovne o nové vybavenie. Projekt "Posilka pre všetkých" podporila Nadácia Tesco v programe „Grantový program kolegov – Kolegovia pre dobrú vec“ v Nadácii Pontis.

Posilňovňa

Galéria obrázkov posilňovne


Posilňovňa bola tiež doplnená o moderný systém prístupu na princípe RFID identifikácie.Cvičenci vďaka tomu môžu navštevovať priestory posilňovňe v čase, kedy im to najviac vyhovuje.

Posilňovňa funguje dodnes a dá sa povedať, že cvičeniu v našej obci sa venuje veľa mladých ľudí. Kulturistika je šport, ktorý rozvíja nielen silu a ducha, ale pestuje v ľuďoch pevnú vôľu.


Napísal: Milan Tonhauser, Rastislav Kuba

Spracoval: Rastislav Kuba