Navigácia

Obsah

SeparovanieSeparovaný zber


Separovaním odpadu chránime nielen životné prostredie

Viete, že... 

 • každý z nás vyprodukuje za rok okolo 300 kg odpadu?
 • 10 – 50% ceny tovaru tvorí samotný obal?
 • naša obec je zapojená do projektu separovania odpadu?
 • vo Višňovom separujeme 5 druhov „odpadu“?
 • plasty, sklo, papier, kov a tetra-pakové obaly môžete uložiť na 14. zberných miestach v obci?
 • na použitý, no neznečistený textil, obuv a hračky sú na 4. miestach špeciálne kontajnery?


Prečo separovať?

 • separovaním chránime životné prostredie – okolie ovplyvňuje naše zdravie
 • redukovaním netriedeného komunálneho odpadu znižujeme náklady na jeho vývoz, spracovanie a uloženie a tým výdavky domácností
 • separovaním šetríme zdroje nerastných surovín
 • recyklovanie znižuje znečistenie ovzdušia, vody a znižuje spotrebu energií
 • vhodiť odpad do „správneho“ kontajnera zvládnu aj deti, ktoré si budovaním čistého prostredia vytvoria príjemné miesto pre svoj budúci život


Realita súčasnosti... 

 • skládky odpadu sú „časovanou bombou“ – predstavujú hrozbu pre životné prostredie a tým i naše zdravie
 • znečistená voda, pretekajúca odpadom kontaminuje podzemnú i povrchovú vodu i pôdu
 • veľké skládky spomaľujú dobu rozkladu odpadu
 • znižovaním objemu odpadu spaľovaním vzniká množstvo jedovatých splodín, ohrozujúcich životné prostredie i ľudí
 • až 80% vyhodených vecí by sme vedeli ešte využiť
 • nebezpečný odpad nie sú len batérie či žiarivky, ale aj plasty, obsahujúce zmäkčovadlá, stabilizátory a farbivá z ťažkých kovov, nebezpečné sú zvyšky kozmetiky, hygienických a čistiacich prostriedkov, ako aj lieky a zvyšky farieb a lakov


 Ako môžeme znížiť množstvo odpadu?

 • kompostovaním odpadu zo záhrady i kuchyne
 • nevyhodením, ale opravou pokazených vecí
 • uprednostňovaním výrobkov z recyklovateľných materiálov
 • nákupom nápojov vo vratných fľašiach / obaloch
 • používaním opakovane použiteľných nákupných tašiek
 • uprednostnením väčších obalov
 • nákupom len takých vecí, ktoré naozaj potrebujeme

 

 Čo a kde separovať?

Žltý kontajnerZelený kontajnerModrý kontajnerHnedý kontajnerKontajnery na textil


Žltý kontajner – plastové „PET“ fľaše z nápojov, (vypláchnuté) fľaše z jedlých olejov, čistiacich, hygienických a pracích prostriedkov a pod.

Zelený kontajner – neznečistené sklo, všetky druhy fliaš (bez kovových častí a fólií) a pod.

Modrý kontajner – noviny, časopisy, knižný a písací papier, letáky, katalógy, obaly z potravín, papierový odpad z kancelárie, kartóny a pod.

Hnedý kontajner – kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, nápojové plechovky, alobal, viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov a pod.

Kontajnery na textil – čistý obnosený textil, obuv a hračky, zviazané vo vreciach


Zberné kontajnery


Hlavné zberné miesta s kontajnermi na všetky separované druhy odpadu:

 • priestor pri zastávke Miklo
 • priestor pri nákupnom stredisku
 • priestor na „Pažitiach“
 • priestor konečnej zastávky autobusov