Navigácia

Obsah

Základná škola


ŠkolaOficiálna stránka:
Základná škola s materskou školou Višňové 446

Tel.: 041 5972297
E-mail: zsvisnove@gmail.com 

Rada školy
Galéria školy
Galéria ročníkov školy


Dejiny Základnej školy

Najstaršia písomná zmienka o škole v našej obci siaha do roku 1625, kedy sa spomína v listinách lietavského panstva. Nachádzala sa v centre obce, s pozemkom v priestore areálu dnešnej školy.       
Na murovanú budovu si žiaci museli počkať až do roku 1909, kedy bola na „Pivkovci“ postavená jednotriedka. Rozvoj obce a nárast žiakov začiatkom 20. storočia si však čoskoro vyžiadal stavbu ďalšej jednotriedky, ktorá vznikla pri kostole. Dodnes stojaca a využívaná budova sa využívala až do postavenia novej školy, kedy bola prebudovaná na školskú jedáleň.
Kapacita existujúcich tried sa rýchlo naplnila a bolo potrebné hľadať nové priestory. Dve triedy vznikli v budove majera, kde chodili najmä staršie ročníky.
V roku 1948 vznikla pre žiakov, ktorí absolvovali 5 ročníkov tzv. „národnej školy“ Stredná škola Višňové. Dve triedy v majeri navštevovalo 41 a 36 žiakov z Višňového, Turia i Rosiny a bolo opäť len otázkou času, kedy bude nutné hľadať nové priestory. Ešte v tom istom roku pribudla nová trieda u Koperov, no neskôr sa učilo aj v budove kina, krčmy a obchodu. V roku 1956 sa tak v 12. triedach roztrúsených po obci tlačilo viac ako 600 žiakov.
Neúnosná situácia urýchlila rozhodnutie o výstavbe novej, priestorovo i vybavením vyhovujúcej školy. K realizácii sa pristúpilo na jar roku 1957, kedy sa obyvatelia s vervou pustili do výstavby modernej budovy. Vysoké tempo prác a snaha čo najskôr vyriešiť zlú situáciu viedli k sprístupneniu nových priestorov už 19. januára 1959.
 

Škola vo Višňovom

Škola vo Višňovom


Nová budova školy bola slávnostne otvorená 8. februára 1959, kedy sa začali písať moderné dejiny višňovského školstva. V roku 1961 poklesol počet žiakov o deti z Turia, o 6 rokov neskôr ubudli i žiaci z Rosiny a vo Višňovom tak zostali už len deti z našej obce. Tým sa zvýšil komfort v učebniach a odpadla i potreba dvojsmennej výučby žiakov.
Do celospoločenských zmien koncom 90. rokov navštevovalo školu okolo 300 detí, no ich počet postupne klesal, až na súčasných cca 170 žiakov. Uvoľnenie priestorov umožnilo do budovy presunúť školskú jedáleň i Materskú školu, čím nový vlastník týchto zariadení – obec, racionalizoval náklady.
Rok 2005 znamenal začiatok rozsiahlych rekonštrukčných prác, ktoré odštartovala výmena strešnej krytiny. Nasledovala výmena okien a vstupných dverí a výmena osvetlenia v učebniach, ktoré opäť zlepšili podmienky na vzdelávanie. Vizuálnu príťažlivosť zvýšil nový náter interiéru i exteriéru budovy.
Ďalší zlom nastal v roku 50. výročia otvorenia „novej školy“, dňa 1. júla 2009, kedy spojením materskej a základnej školy vznikol nový právny subjekt „Základná škola s materskou školou Višňové“.
Polstoročie odkladaná a tak prepotrebná výstavba telocvične bola vďaka obci zrealizovaná až v roku 2010. Dlho očakávaná stavba tak výrazne zlepšila podmienky na športové aktivity žiakov počas vyučovania i popoludní v rámci voľnočasových aktivít.
Zavedené moderné učebné metódy a snaha o napĺňanie motta „Škola – miesto práce, oddychu, zábavy a vzdelania“ pomáhajú udržiavať krok s vyspelými vzdelávacími inštitúciami. Zavedenie IKT do vyučovacieho procesu zvyšuje šancu višňovských žiakov uspieť v ďalšom vzdelávacom procese, ich kreativitu a zručnosti a zvyšuje atraktívnosť vyučovania.

Ročníky školy vo Višňovom

Ročníky školy vo Višňovom