Navigácia

Obsah

Rada školy


Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Višňové 446

Pripomienky, nápady, návrhy, sťažnosti môžete posielať na adresu:      radaskolyvisnove@gmail.com


Štatút rady školy PDF


Členovia rady školy    
Meno Funkcia Tel. Volený za/Delegovaný za
JUDr. Marcela Halaganová predsedkyňa 0903 552006 delegovaná za obec
Erika Streličková členka 0904866021 volená za ped. zam. MŠ
Ing. Peter Buffa člen 0903 501818 delegovaný za obec
Mgr. Mária Huzlíková členka 0903 973571 delegovaná za obec
Iveta Knapcová členka 0907 405197 volená za rodičov ZŠ
Mgr. Tatiana Kučerová zapisovateľka 0917 521287 volená za ped. zam. ZŠ
Mgr. Paulína Pauriková členka 0907 527 167 volená za rodičov ZŠ
Ing. Peter Pilát, PhD. člen 0902 621 175 volený za rodičov MŠ
Zlatica Šupejová členka 0903 656606

volená za neped. zam. ZŠ, MŠ

Pavol Turský člen 0908 245285 volený za rodičov ZŠ
Mgr. Ivana Zimenová členka 0911 441975 delegovaná za obec